Jørn Arntzen

Jørn er koordinator i idrettskonseptet ved Arna Treningssenter.