Idrett

Ta nivået et steg videre!

Prestasjonsfremmende trening er krevende. Omfanget er stort, og kravene til kompentanse er store.  Vi ser daglig utøvere fra ulike idretter som bruker treningssenter til grunnleggende trening rettet mot sin primæridrett dessverre. Av forskjellige årsaker, er ikke oppfølgingen på utøverne god nok over tid. Som igjen får konsekvenser for kvalitet i trening, og deretter langsiktig utvikling. 

Sannheten er at hvis en ikke har en strukturert plan, og nok kunnskap om treningen som legges ned, så kan aktiviteten få motsatt effekt av det man ønsker å oppnå. Man mister med andre ord den effekten man ønsker å oppnå med treningen. 

Arna Treningssenter vil gjøre noe med dette!

Vi sitter på kompetansen. Vi har et team av fagpersoner innenfor ulike idretter der prestasjonsfremmende trening, skadeforebyggende trening, rehabilitering, kosthold og treningsplanlegging er satt i fokus. Sammen har vi utarbeidet et produkt som vi vil tilby klubber og idrettsutøvere som ønsker å ta steget videre i sin idrett.

Et tilbud for den enkelte utøver som omhandler en totalutvikling der det jobbes helhetlig mot å skape rutiner og verdier som er rettet mot raskere progresjon. Målsetningsarbeid, treningsplanlegging, hverdagsplanlegging, etablering av struktur, mentaltrening og kunnskap rundt kosthold er viktige elementer i denne prosessen. Tett oppfølging med koordinator og PT.

Nøkkelen til suksess er god kommunikasjon og tett oppfølging. Vårt team består av en koordinator som har hovedansvar for at du får den oppfølgingen du trenger underveis med jevnlige samtaler. Det vil alltid foreligge en konsultasjon med fokus på kartlegging og målsetning. Det vil være et nært og tydelig samarbeid mellom koordinator og utøver/klubb. Koordinator vil igjen legge tilrette sammen med personlig trener, som er den som vil stå for selve gjennomføringen av planlagt treningsopplegg.

Oppfølging av klubb/grupper/lag gjøres med to - fem utøvere i hver gruppe og det tilbys en til en coaching utover hva klubbpakkene inneholder. Ved kjøp av klubbpakke binder en seg til minimum fire uker med trening og oppfølging hos oss. Uansett hvilke pakke du velger vil konsultasjon forekomme hver andre uke i lag med vår koordinator. Vår koordinator har tett dialog med PT hele veien for å følge din progresjon. I alle pakkene vil det være startsamtale/kartlegging samt oppfølgingssamtaler og refleksjon midtveis og mot avslutning.