Gruppe 2-5

Denne pakken inneholder:

  • Kartleggingsmøte.

  • Prestasjonsfremmende trening.

  • 1-2x PT timer i uken.

  • Utviklingssamtale hver andre uke.

  • Målsettingsarbeid.

  • Refleksjon, evaluering og utvikling.