Barnetrening

Barnetrening

Målsetningen er at barna først og fremst skal mestre sine mål som vi setter tidlig i hvert kurs. Dette gjøres sammen med instruktøren. For noen kan det være å bli mer fleksible, sterkere, mestre flikk flakk, araber flikk flakk osv. Vi har fokus på mestring og dette er en time som passer for alle uansett nivå så vi etterstreber å tilpasse for hver og en uansett bakgrunn.

Tider

-Turn, barn 4-6 år, torsdager 17.15-18.10

-Turn , barn 7-9 år, tirsdager 18.15-19.10

 

- Fotballgruppe 3-5 år, mandager 17.00-17.45

- Ballett 4-5 år, torsdager 17.15-18.00

- Ballett 6-8 år, torsdager 18.00-18.45