Antidoping

Antidoping

ved Arna Treningssenter.

Doping har blitt et samfunnsproblem som må møtes med nulltoleranse. I samarbeid med Antidoping Norge har vi derfor utviklet at antidopingprogram som skal bidra til å forebygge og forhindre bruk av dopingmidler og sikre et fortsatt sunt og trivelig treningsmiljø på våre sentre. Hovedfokuset i programmet er opplæring av ansatte og medlemmer, men vi vil også gjennomføre tester i samarbeid med Antidoping Norge der dette er hensiktsmessig.

Vi opplever ikke doping som et stort problem ved vårt senter, men vi mener samtidig det er naivt å tro at det ikke kan forekomme blant enkelte av våre medlemmer. På senteret vil du som medlem finne informasjonsmateriell i form av plakater og foldere om antidopingprogrammet, og om du har spørsmål kan du ta kontakt med en av våre ansatte.

Om Antidoping i Norge

Stiftelsen Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe doping. Antidoping Norge tar hvert år om lag 3000 dopingprøver av norske idrettsutøvere, i tillegg til et omfattende forebyggende arbeid mot doping i og utenfor idrettsbevegelsen. Se www.antidoping.no for mer informasjon.