Silje Bønes

Silje Bønes er instruktør og resepsjonist ved Arna Treningssenter.

Nicholas Paul Milne

Nicholas Paul Milne er nestleder, treningsansvarlig, instruktør og resepsjonist ved Arna Treningssenter.

Marcus Bratli

Marcus Bratli er personlig trener, instruktør og resepsjonist ved Arna Treningssenter.